четверг, 8 марта 2018 г.

Գարուն
Մի ձմե՜ռ էլ անցավ, ծնվեց մի նո՜ր գարուն,
Սիրտս էլի անհանգիստ
Տրոփո՜ւմ է տեղում:

Ու այնքա՜ն է աշխույժ, որ թվում է արագ
Իր մենակ լինելուց
Կմնա միայնակ…

Չի՛ որոնի քեզ,  չի՛ քնի հանգիստ,
Չափման միավորը
Հոգո՜ցը կլինի:

Սրտիս հետ տրտում  ես «Դուք»- ով եմ խոսում,
Գիտեմ, որ մի տեղ թաքուն
Քեզ իր մեջ է պահում:

Թպրտո՛ւմ է, չի՛ պարում (առանց սեր ի՞նչ պար)
Ծովափնյա ավազի նման
Չգիտի թե ալիքը իր մոտ
Ինչքան կմնա…

Թող հուզվի՜, փոթորկվի՜,  չմնա՛ կծկված,
Ի՞նչ իմանաս, ի՞նչ կբերի
Գարունն այս սպասված:

…Մի ձմե՜ռ էլ մեռավ, ծնվեց մի նոր գարուն,
Ձյունն անձրև՜ դարձավ,
Սի՜րտս…
Տրոփո՜ւմ է տեղում…

Ս.Ումառ-Հարությունյան

Արի ցավս քեզ նվիրեմ…
* * *
Չե՛մ ուզում -  ցա՜վս իմանաս,
Ցավի՜ցս հանկարծ չտխրես,
Վախենում եմ պատահմամբ շշնջամ,
Որ ցա՜վս  հենց դո՛ւ ես:

Ես իմ ցավով եմ ապրո՜ւմ ու շնչում,
Ցավս ինձ թևե՜ր է տվել,
Ինքս ինձ համար իմաստ եմ դարձել
Եվ ո՜ւր  ցանկանամ կարող եմ թևել:

Թևում եմ վերև՝ աստղե՜րն են մեռած,
Երկունքից գալարվող Լուսի՜նը,
Իրո՜ք  չե՛մ ուզում, որ դու իմանաս-
Ի՞նչ արժե նման տանջանքի գինը:

Իմ ցավը վի՜շտ չէ, ճի՛շտ հասկացիր ինձ,
Իմ ցավը սե՜րն է՝ լո՜ւռ, անպատասխան,
Ասես թե սա՜նձ է  դրվել բերանիս,
Չե՛մ կարողանում առաջ ընթանալ:

Շա՜տ եմ վախենում, որ ցավս աճի՝
Մեծանա՜, դառնա՛ մի վի՜շտ իսկական,
Խոսելն ի՜նքս ինձ հետ դառնա մի պատի՜ժ,
Անունը քո սո՜ւրբ շուրթի՛ս քարանա…

Բայց ես, ինչ-որ տեղ պոե՜տ եմ կարծես,
Լռելն ինձ համար մա՛հ է իսկական,
Չէի՜ ցանկանում ցավիցս  տխրե՜ս,
Չէի՜ ցանկանում ցա՜վս իմանաս…

* * *
Պոետի նման եմ սիրել ես քեզ-
Դողացել ամե՜ն մի բառիս վրա,
Ինչպես գիշե՜րն է աստղերին անկեզ
Սիրո՜ւմ, փայփայում աչքերի նման:

Արի քեզ մա՜ս-մաս նվիրեմ ցավս,
Այն շա՜տ է ծանր ուսերիդ համար,
Այդպես կարող է միայն խելագարը՝
Սիրած կնո՜ջը,  վերցնե՜լ - նվիրել ցավ:

Ցավս շուրթե՜րդ են, մարմի՜նդ հրկեզ,
Շորի տակ թպրտացող պտուղնե՜րդ տաք,
Բայց վախենո՜ւմ եմ, կարող է այրվե՜ս,
Չքանա՜ս  …մնամ առանց  ցավ:

Ու մթնշաղի փեշերի նման
Փաթաթվեմ մթանը ոտքի՜ց մինչ գլուխ,
Գուցե թե տարվեմ գիշերով  այնքա՜ն,
Որ դառնամ աննյո՜ւթ, դատարկ մառախուղ:

Վախենում եմ, որ կպատռե՜մ
Գիշերվա կայուն շղարշը,
Ու ինձ վրա կմնա՜
Գեղեցկությո՜ւնը սպանող
Հրաշագե՜ղ հանցանքը…

Նախանձով կնայեմ  ակամա,    
Գիշերվա կրքո՜տ ու մերկ պատկերին,
Ծո՜ւնր կչոքեմ չքնաղ գիշերվա
Աչքերս համբուրող շուրթերին…

Բայց դա արդեն ցա՜վ չի լինի,
Եվ ո՛չ էլ ցավիս նման հարազատ,

Սրտիդ նման լո՜ւռ կլինի,
Լեզվիս նման՝ խայտառակ…

Սի՜րտսՈչ գիշե՜րն է գիշեր,
Ոչ ցերե՜կը՝ցերեկ,
Գարո՜ւն է և պատահեց այնպե՜ս, որ

Քնից արթնացրեց ո՛չ թե շողը արևի-
Այլ ի՜նչ-որ կիրք մոգական,
Երակներում բորբոքելով
Երկու արյո՜ւն, երկու կյանք:

Եվ շա՜տ լաչառ սիրտս դարձավ՝
Ջահելի պես աղմկո՜ղ,
Պա՜ր է ուզում թևին գարնան
Ու ձեռքերո՜ւմ կնոջ կոնք:

Ո՛տքն է թափով գետնին զարկել,
Կնոջ կո՜ւրծք է կրծքին ուզում,
… Կնոջ շուրթից շո՜ւրթը այրել,
… Խո՜րքը նայել կնոջ հոգու:

Այս ի՞նչ կրակ սիրտս մտավ,
Խառնեց մի՜տքս կնոջ ձեռքով,
Թե՞ ես ինքս կրակն ընկա
Ու…  ցնդեցի՜ գարնան շնչով…

Ու թա՛փ է տալիս սիրտս կատաղած,
Իր միջից թափո՜ւմ բառերը կրքոտ,
Գարնան խելահեղ շնչից արբեցա՜ծ,
Սի՜րտս երբեմնի հե՜զ ու ամաչկոտ:

Կյանքում անհանգիստ չարած ո՛չ մեկին,
Սիրտս ընկե՜լ է երախն արևի,
Դե արի սի՛րտ իմ, դիմացի՜ր մի կերպ
Ու լեզու գտի՜ր
Այս գի՜ժ գարնան հետ:

Հիմա ասե՜ք, ես ի՞նչ անեմ,
Ո՞ւմ ցավը տանեմ,
Ո՜ւմը չտանեմ…
Ո՞ր Աստվածուհուն աղոթքս ուղղեմ-
Այս գարնան ցավի՜ց սիրտս ազատեմ:

ՀԱՅԱ՜ՑՔ
Տխո՜ւր է հայացքդ,
Աչքե՜րդ, շուրթե՜րդ,
Այս մարտյան ցնդա՛ծ ցերեկվա նման,
Գուցե՞ նրանից է՝ չկա՜ ինչ-որ մեկը
Որ սրտանց տխրի՜ քեզ համար:

Որ տխրո՜ղ չկա
Միգուցե լա՜վ է,
Միգուցե փա՞ռք տաս Աստծուն արարիչ,
Բայց շատ կներե՜ք, չէ որ դու մա՜րդ ես՝
Դժվա՜ր է ապրել առանց կարեկից:

Դժվա՜ր է ասել
Ասելիքդ պարզ,
Բարդն էլ ասո՜ւմ ես՝ քեզ չե՛ն հասկանում,
Ո՞ւմ է հարկավոր լեզուն հասարակ,
Երբ որ հայա՜ցքն է ամեն ինչ ասում:

Ու մարտյան օրը
Հայացքի նմա՜ն
Մեկ արևո՜ւմ է ու մե՛կ էլ թխպո՜ւմ,
Եվ իր ոսկեգույն վարսերի վրա
Այս գարո՜ւնը սուտ ձյո՛ւնն է իր մաղում:

Ու զորանում է
Օրը հերքումով,
Չի՛ ընդունում մե՜ղքն իր - այս գարունը լիրբ,
Եվ հայացքնե՜ր են ամպոտ օրերով,
Աչքե՜ր ու շուրթե՜ր տրտմությամբ լի…

Ուղղակի գարո՜ւն է
Ուրա՞խ թե տխո՜ւր,
Հաստատ չգիտե՜մ՝ սպասվա՜ծ – չսպասվա՜ծ,
Իսկ ես գրո՜ւմ եմ - ինչպես սիրո՜ւմ եմ՝
Անտո՜ւն,
Անհասցե,՜
Ց՛պահանջ…

Ստվերը


* * *
Մի՜ սլացիկ բարդի կանգնած
Նայո՜ւմ էր իր ստվերին,
Սև՜ էր, երկա՜ր, մահասարսո՜ւռ-
Շո՜ւրջը  աճած թփերին:

Աշո՜ւն էր խոր… կայծակը կո՜ւյր,  
Բարդու սրտի՛ն հարվածեց, 
Այրվեց բարդին ոտքի՜ց գլուխ -
Կիսամոխիր տապալվեց:

Հրդեհվեցին և թփե՜րը
Շուրջը ոչի՜նչ չմնաց,
Ո՛չ բարդին կա՜ր,  ո՛չ ստվերը,
Ո՛չ թփերը- սև՜ ստվերից վախեցած:

Գարո՜ւնն եկավ արևածին,
Թփարմատից փոքրի՜կ ծիլեր ծնվեցին,
Ո՛չ բարդին կար, ո՛չ ստվե՜րն իր…

Ու թփերի ստվերնե՜րը
Իրենց հսկա՜ կարծեցին:

Տողս անավարտ
Շփոթած նայում եմ այն միա՜կ տողին,
Որով փորձում եմ հանգավորել քեզ,
Գիտեմ, որ վաղո՜ւց չի ստացվում ոչինչ
Ձեռքս հոգնե՜լ է
Եվ…հոգնե՜լ եմ ես:

Ամեն մի օ՜րս մի ե՜րգ է դառնում,
Եվ ամեն մի ե՜րգ իր անո՜ւնն ունի,
Ասես ծիլ տվող սերմերը հոգո՜ւս
Ծնվո՜ւմ են …նորից 
Կո՜ւլ գնում հողին:

Մնում է միայն այն տո՜ղը միակ,
Որով փորձել եմ հանգավորել քեզ,
Եվ այսպես արդեն երկա՜ր ժամանակ
Մեկ ուրիշ կյա՜նք է…
Մեկ ուրիշ հանդես:

Իրոք ունե՜մ քեզ, թեկուզ մեկ տողո՜վ,
Դու դա՛ էլ չունես ու չե՜ս ուրանա,

Ու տրոփո՜ւմ է սիրտս մի դողո՜վ,
Որ տողս երբե՜ք
Վերջ չի՛ ունենա:


ՀԱՆԴԻՊՈւՄՀամբուրվեցին Մա՜հն ու Կյա՜նքը-
Մեկը սա՜ռն էր մյուսը՝ տա՜ք,
Չէ՜,  սխալվեցի՜ք -
Մա՜հն էր տաքը, Կյանքը՝ սա՜ռը ու դաժան:

Կյանքը ասաց. – Զգո՜ւյշ, շա՜տ ես տաք,
Սի՜րտս ու հոգիս այրեցիր,
Մահը ասաց. – Նման Կյա՜նքը
Միայն ի՛նձ է արժանի:

Գրկեց Կյանքին, իրեն սեղմեց -
Կյանքը սա՜ռն էր գորտի պես,
Մահը Կյանքի՜ց սարսուռ քաղեց՝
Գրկից Կյանքին բաց թողեց:

Հանդիպեցի՜ն, պա՜հն էր այդպես-
Մի սա՜ռը Կյանք, մի տա՜ք Մահ,
Չհասկացվե՜ց ո՞վ ում հաղթեց
Ո՞վ մնաց,  ո՞վ հեռացավ:

Կյանքը հաճախ սա՜ռն  է լինում,
Դա՜ռը,  դաժա՜ն մի քի՜չ բիրտ,
Մի՛շտ էլ Կյա՜նքն է Մահին խեղդում,
Բնությունով  իր կոպիտ:

Հո՜գ չէ, թե որ համբուրվում են   
Մա՜հն ու Կյա՛նքն՝ այս աշխարհում,

Կյանքի դաժան պահվածքի՜ց է
Մա՛հը Կյանքից սարսափում:

Գարուն


Գիշերվա պես անզո՜ւսպ,
Գիշերվա պես անզգո՜ւյշ,
Թափանցեց իմ մեջ
Ծանո՜թ մի զգացում:

Մի քիչ ամոթխա՜ծ - մի նոր խլրտում,
Մի քիչ թուլացա՜ծ - մի նոր տրոփյուն,
Մի նոր գիրկը բաց - մի ուրախություն,
Հպարտությանը ձեռնոց շպրտած, 
Մի նո՜ր քմծիծաղ՝
Ավյունով լեցուն…

Այդպես գալիս է գարո՜ւնը միայն,
Ձնծաղիկները սեղմած իր գրկում,
Երբ ձմեռը դեռ գո՜րծն իր չավարտած
Գլխիկոր քաշվում է հեռո՜ւ մի անկյուն…

Ու գարունն ինչպես մի խե՛նթ աղջնակ
Փեշերն հավաքած անցնում է առուն,
Փնտրո՜ւմ, գտնո՜ւմ է բողբոջն այն ունակ,
Որը կարող է նոր կյանք տալ մարդուն:

Ցավերը առվին կախած ուռենին
Փորձում է կքված իր մե՜ջքը ուղղել,
Ինչպես  ի ծնե այն կո՜ւյր ծերունին
Որ միշտ փորձե՜լ է գարունը տեսնել:

Գարո՜ւն չե՛ն տեսնում,
Գարո՜ւնը զգո՜ւմ են,
Թեկուզ և ձմեռ լինի սառնաշունչ,
Գարունը ա՜յն է երբ որ սրտումդ
Միլիո՜ն ու միլիո՜ն խարույկ է վառվում…


воскресенье, 25 февраля 2018 г.

Հեքիաթ

Փնտրո՜ւմ եմ,
Փնտրո՜ւմ
Ու չգիտե՜մ ինչ՝
Ինչ-որ աչքե՜ր, մաքո՜ւր-մաքուր,
Կորած մի ի՜ղձ,
Մի անանո՜ւն անձև կարոտ,
Օտա՜ր ծաղիկ՝ օտա՜ր բույրով,
Բազմազավակ փշատենի՜,
Վարսերը կախ
Ո՛չ պտղաբեր
Մի ուռենի՜…
Օգուտն ի՞նչ է, որ փնտրո՜ւմ եմ
Ու…չգիտե՜մ:
Լավ չէ՞ արդյոք, որ վերջացնեմ տողերով այս՝
Հույսերիս նմա՜ն գարնան հետ չվա՜ծ
Երկնքից երե՜ք խնձոր ընկավ ցած…

Ստվերը

* * *
Մի՜ սլացիկ բարդի կանգնած
Նայո՜ւմ էր իր ստվերին,
Սև՜ էր, երկա՜ր, մահասարսո՜ւռ-
Շո՜ւրջը աճած թփերին:
Աշո՜ւն էր խոր… կայծակը կո՜ւյր,
Բարդու սրտի՛ն հարվածեց,
Այրվեց բարդին ոտքի՜ց գլուխ -
Կիսամոխիր տապալվեց:
Հրդեհվեցին և թփե՜րը
Շուրջը ոչի՜նչ չմնաց,
Ո՛չ բարդին կա՜ր, ո՛չ ստվերը,
Ո՛չ թփերը- սև՜ ստվերից վախեցած:
Գարո՜ւնն եկավ արևածին,
Թփարմատից փոքրի՜կ ծիլեր ծնվեցին,
Ո՛չ բարդին կար, ո՛չ ստվե՜րն իր…
Ու թփերի ստվերնե՜րը
Իրենց հսկա՜ կարծեցին:

воскресенье, 18 февраля 2018 г.

ՀԱՅԱՍՏԱՆՍ


 * * *
Ուր ուզո՞ւմ եք ինձ տարեք՝
Պեկի՜ն,
Մադրի՛դ,
Լո՜ս-Անջելես,
Լյովե՜ն տարեք կամ
Ջակարտա,
Տոկիո՜ տարեք կամ էլ
Մոսկվա՜…

Բրոդվեյում սեղան գցեք,
«Յախուշտայի»  ձայնը քոքեք,
«Բերդ» պարի պես բերդ ցույց տվեք,
Ու «Գայանե» բալետից
Հարյո՜ւր-հարյո՜ւր սուսեր հանեք-
Սի՜րտս խոթեք,

Տա՜սը, հարյո՜ւր,
Հազա՜ր-հազա՜ր հայ հավաքվեք՝

«Քելե՜,  քելե լաո»  երգեք,
«Կռո՜ւնկ» երգեք,
«Նուբա՜ր-Նուբար»
«Կաքավի՜կ» կամ «Անտունի»
Գլո՜ւխ կախեք խոնարհաբար
Տերյանի կամ Թումանյանի
Հիշատակին-
Վիետնամո՜ւմ
Հոլանդիայո՜ւմ
Ավստրալիայո՜ւմ
Հունաստանո՜ւմ…

Միևնո՜ւյն է

Ի՛մ պարերը,
Ի՛մ երգերը,
Ի՛մ բառերը,
Հայերե՜նը՝
Ինձ հուզում են միա՜յն-միա՜յն
Հայաստանում:

* * *
Թե ի՜նչ-որ մեկը կասի, որ
Փո՜քր ենք-
Թող որ համարի Մասիսը օտար:

Մենք մեր արյունով ներծծված
Հո՜ղն ենք՝
Լեռան պես ամո՜ւր,
Քարերից ծնված,
Լեռան ծաղկի պես վայրի՜ գեղեցիկ,
Լեռան լանջի պես բա՜ց ու հյուրընկալ,

Այսօր մի քիչ նե՜ղն ենք,
Հոգով քիչ ավեր,
Բայց մենք փո՜քր չենք՝
Մեր հո՜ղն է փոքր-
Ոչ թե սիրտը մեր:

Եվ Աստված չանի՜
(Մեղա՜ քեզ, Աստված)
Տրորված մեր ո՜տքը
Բարձրանա հանկարծ:

Այնժամ կտեսնե՛նք
«Յախուշտան»  Վանում,
«Բերդը»  Կարինում,
«Քոչարին» Բաքվում…

Ա՜խ, ի՜մ երազանքը՝
Ռեհան ու թարխուն վայելել Ղարսում,
Գրոհե՛լ  այդ մինարեթ կոչված  սյունը,
Բարձրանալ  ու
Ո՜ղջ Ստամբուլով մեկ երգել
«Ով, սիրո՜ւն-սիրուն»-ը:

Ուր ուզո՞ւմ եք ինձ տարեք՝
Պեկի՜ն,
Մադրի՛դ,
Լո՜ս-Անջելես,
Լյովե՜ն տարեք,
…Ջակարտա…
Մե՜կ է կասեմ, ո՜ղջ աշխարհում
Կարմի՜ր-կապո՜ւյտ-ծիրանագո՜ւյն
Մի դրախտ կա՝
Հայաստան:

* * *
Հիմա՜ այս պահին
Հայի բախտի պես,
Կիսաչոր գինին
Ծածկված է հացով՝
Հացե գլխարկով-
Ի հիշատակ գնացա՜ծ,
Հողին պահ տված ջահել
Կյանքերի…
… Ու նաև հո՜ղը (չեմ ասում լքած)
Թողա՜ծ, հեռացա՜ծ
Ջահել այրերի…

Ասածս հի՜ն է՝
Նորություն չկա…
Մի պատմությո՜ւն է
Պա՜րզ ճշմարտության
Ու արյան կանչի…

Հո՜ղը,  թող թեթև լինի Ձեզ վրա՝

Այստեղ - շիրմաթումբը կանաչի,
Այնտեղ՝
Ձեր այգին…
ՏԱՐԵ՜ՐՔԹե պետք է գայիր տարերքի նմա՜ն,
Ու տարերքն այդ գազան իմ սի՜րտը լցվեր,
Ի՞նչու դու չեկար այն օրը-հեքիաթ,
Երբ  ո՛չ քամի կա՜ր
Ո՛չ  ձյո՜ւն, ոչ անձրև՜…
*
Երբ ոչի՛նչ չկա՛ -  դա՛ էլ է տարերք՝
Տարերք ոչնչի՜ կամ դատարկության,
Բայց շատ է նման  հեքիաթի մի խե՜նթ,
Որտեղ  ո՛չ  չար կա,  ո՛չ բարի էակ:
*
Հիմա ձմե՜ռ է ու սա՜ռը քամին
Հյուսո՜ւմ է ձմռան ծամերը սառած,
Սիրելի՜ս, շուտով գարո՜ւն կլինի-
Կի՜րքը սիրո հետ չխառնե՜նք  հանկարծ:
*
Չէ՞ որ տարե՜րք ենք հոգով ու մարմնով՝
Փոթորկվո՜ւմ ենք, հուզվո՜ւմ ամեն պահ,    
Միգուցե իրո՜ք ի՜նչ-որ հրաշքով
Մարգարիտ գտնենք իմ տողերի տակ:    
*
Մարգարիտը քե՜զ, իսկ ինձ թող մնա
Այն դատա՜րկ խեցին,
Որին բացել են  քո նուրբ  մատները,
Մե՜կ էլ օ՜րը այն, երբ  հանդիպեցինք
Ես ու դու,  քամի՜ն

Ձյո՜ւնն ու անձրև՜ը…

Ցավի լեզուն

Ասո՜ւմ են,  հե՜շտ է,
Շա՜տ հեշտ է սովորել ամե՜ն մի բանի՝
Դավաճանությա՜ն, կեղծիքի՜, դավի՜…
Բայց արդեն քանի՜ հազար դար է
Մարդն ունակ չեղավ
Սովորել ցավին…

Մարդուն վերից լա՜ց է տրվել՝
Արտասվելու հմտություն…

Լա՛ց եղիր մարդ,
Մա՜րդ արարած
Միայն դո՛ւ ես ի զորու
Սև գառների երթի նմա՜ն
Գիշերվա մեջ արցունքներդ թափելու-
Ցա՜վն արցունքով մեղմելու:

Ցավն ապրում է քո մեջ՝
Ուղղակի քնա՜ծ է կամ էլ մահացած,
Այդ դո՛ւ ես քո
Աղաչանքո՜վ,
Հառաչանքո՜վ,
Բողոքներո՜վ…
Փո՜րձ անում արթնացնե՜լ
Կամ հարություն տալ նրան:

Ու հետո երկա՜ր, երկա՜ր ժամանակ,
Կռացած նրա սնարի առաջ-
Փորձում քնեցե՜լ
Կամ խա՛չ բարձրացնել՝
Բազմակի անգամ կյա՜նք տալու համար:

Այդպես եղել է հավիտենաբար,
Այդպես կլինի՜
Քանի որ բնության մեջ
Ծառը դիմում է ծառի՜ն լեզվով տերևի,
Քարը քարին՝ լեզվով ցեմենտի,
Թռչունը թռչնին՝ լեզվով փետուրի
Գազանը գազանին՝ լեզվո՜վ բաժանման…
Ու միայն մա՜րդն է մարդու հետ խոսում
Լեզվով կործանման:

Ասո՜ւմ են հե՜շտ է,
Շա՜տ հեշտ է սովորել ամեն մի բանի՝
Մա՜րդ
Ե՞րբ կսովորես մարդու հետ խոսե՜լ

Իր լեզվով՝ ցավի՜…

пятница, 16 февраля 2018 г.

ԵԹԵ ԽՈՍԵԼ ԻՄԱՆԱՅԻՆ ԾԱՂԻԿՆԵՐԸԻնձ ոչի՜նչ պետք չէ գրել  հենց այնպես,
Երբ սիրտդ լո՜ւռ է, բայց լեզուդ կայտա՛ռ,
…Լեզվի կծածը երբե՜ք չի բուժվել,
Սրտի լռությունը պատի՜ժ է դաժան:

Եվ ո՛չ էլ պետք է խոստանալ իզուր,
Երբ որ ուզում ես գլո՜ւխդ ազատել,
… Անիմաստ տված ամե՜ն մի խոստում
Հի՜ն շորի նման կարող է կառչել:

Պե՜տք չէ բառերով հեռու տանել ինձ,
Ենթատեքստերով անել խեղդամա՛հ,
… Քո կողմից գրված ամե՜ն մի բառից-
Բացվում է մի նո՜ր փակված պատուհան:

…Ու ծաղիկնե՜ր են պատուհաններին,
…Ու ծաղիկների ամե՜ն մի թերթիկ՝ մի պատրա՜նք,

Ա՜յլ կերպ են բուրում նվիրված ծաղիկները,

Չնվիրվածնե՜րը՝ չե՛ն բուրում իսպառ:

Սիրահարը այն երկչոտ

Լո՜ւյսն իր ճամփան կգտնի
Ու կլցվի սիրտը քո
… Երբ ես արդեն չե՛մ լինի
Սիրահարը այն երկչոտ:

Ու կթռչի, քե՜զ կհասնի
Բա՜ռս լցված քո սիրով
… Երբ ես արդեն չե՛մ լինի
Սիրահարը այն երկչոտ:

Ու աչքերս չե՛ն փայլի,
Չե՛ն հմայվի քո տեսքով,
…Երբ ես արդեն չե՛մ լինի
Սիրահարը այն երկչոտ:

Սե՜ր է տրվել ինձ  վերից,
Նաև կսկի՜ծ ու մորմոք,          
Քարացե՜լ է քո շնչից
Սիրահարը այն երկչոտ:

Սիրտս քարե արցունքներից
Կարծրացել է դարձել ժա՜յռ,
Ու ինքնագոհ իր արարքի՜ց
Ծիծաղո՜ւմ է Բախտը չար:


Լքո՜ւմՄենա՜կ էր պոետը…ու նրա ներսում ո՛չ մեկը չկար,
Չէ՜, ո՜չ թե տխուր էր պոետը՝
Այլ Լո՜ւյսն էր պակաս…

Մի բառի վրա էր կանգնել, բա՜ռ, որ ներսն էր կրծում,
Լույսը՝ լույսի մեջ արարվե՜լ,
Սակայն մո՜ւթ էր ներսում…

Աչքերի մեջ ի՜նչ-որ շող կա՜ր, թախիծի մեջ՝  չոր ժպիտ,
Կնճիռների վրա կյանքի՜
Մարմնավորո՜ւմն էր տտիպ…

Դեռ երե՜կ էր, որ իրեն տխո՜ւր բաներ պատմեցին,
Պատմողները ծիծաղեցին
Ու լքեցին պոետին:

Ճո՜րտը մնաց արդարության, ազնիվ գերին մաքուրի՜,
Ու ծարավեց Լույսին արդար
Անկե՜ղծ հոգին պոետի:

Պոետի Լույս հոգու համար հազա՜ր ու մի մո՜մ վառվեց,
Պոետն էլի մենա՜կ մնաց -
Մարդկանց համար չփայլեց…

Թե պոետն իր վի՜շտն ունեցավ կամ էլ մշո՜ւշ իր հոգում՝
Դա Ձե՜ր վիշտն է, Ձե՜ր մշուշը,
Որ ցրվո՜ւմ ու ամոքվում են
Պոետների Լո՜ւյս հոգում:


ԵՐԱԶ* * *
Ավելի լավ՞ չէր
Գործ ունենայի
Մո՜ւրճ-զնդանի հետ,
Քան թե լինեի մի դժբախտ պոետ,
Որի երազում հանկարծ հայտնվեր
Սպասվա՜ծ մի կույս սիրահար,
Ծոցում գալարվե՜ր
Ու…կո՜ւյս հեռանար:

Ավելի լա՞վ չէր
Ծախվե՜ի կյանքին
Ապրելու համար,
Չարժանանայի՜ սիրո ողջույնին,
Մի հիմա՜ր անդորր տիրություն աներ
Հոգում ու մարմնում
Կա՜մ էլ թեկուզ զանգ դառնայի
Ղողանջեի զանգ չունեցող
Մենաստանի տանիքում:

Է՜հեյ, լսեցե՜ք
Երազի տերեր քմահաճ ու չար,
Այդ ո՞ւմ եք խաբում այդպես խայտառակ,
Ումի՞ց թաքցնում երազանքների
Կապո՜ւյտը պայծառ,
Ի՞նչու եք սփռում այդքան ցա՜վ, դավե՜ր-
Երազը սարքո՜ւմ նզովյալ գեհեն…

* * *
Առավոտ լուսո՜,
Ժպտացող մի դե՜մք,
Հստակ հայացքից կաթում էր արյո՜ւն՝
Կարծես վերմակով իր դե՜մքն էր փակել
Մի մե՜ծ՝
Ահռելի՜ արարողություն:

Շնչո՜ւմ էր կուրծքը,
Կանչո՜ւմ էր հեռու՝
Դեպի ամառվա նազուն գիշերը,
Ու հարցականնե՜ր…
Ու հարցականնե՜ր…
Խանդի՜ց խելագար չռված բիբերը:

- Քեզ ի՞նչ պատահեց, սիրելի՜ս, ասա՜,
Ո՞ւմ էիր կանչում երազում այդպես,

Դե ե՛կ բացատրի՜ր, որ կյանքում դաժա՜ն
Դրախտից բացի կա՛ նաև գեհեն:

Արցունքի պես շողացո՜ղ,
Կոպի նման դողացո՜ղ,
Բա՜շը կախած վայրի ձիու
Վազքի նման կատաղի՜,
Առավո՜տն էր
Որպես գուշակ մեկնաբանո՜ւմ
Կո՜ւյս երազս
Եղկելի…


понедельник, 12 февраля 2018 г.

Արի ցավս քեզ նվիրեմ…Չե՛մ ուզում -  ցա՜վս իմանաս,
Ցավի՜ցս հանկարծ չտխրես,
Վախենում եմ պատահմամբ շշնջամ,
Որ ցա՜վս  հենց դո՛ւ ես:

Ես իմ ցավով եմ ապրո՜ւմ ու շնչում,
Ցավս ինձ թևե՜ր է տվել,
Ինքս ինձ համար իմաստ եմ դարձել
Եվ ո՜ւր  ցանկանամ կարող եմ թևել:

Թևում եմ վերև՝ աստղե՜րն են մեռած,
Երկունքից գալարվող Լուսի՜նը,
Իրո՜ք  չե՛մ ուզում, որ դու իմանաս-
Ի՞նչ արժե նման տանջանքի գինը:

Իմ ցավը վի՜շտ չէ, ճի՛շտ հասկացիր ինձ,
Իմ ցավը սե՜րն է՝ լո՜ւռ, անպատասխան,
Ասես թե սա՜նձ է  դրվել բերանիս,
Չե՛մ կարողանում առաջ ընթանալ:

Շա՜տ եմ վախենում, որ ցավս աճի՝
Մեծանա՜, դառնա՛ մի վի՜շտ իսկական,
Խոսելն ի՜նքս ինձ հետ դառնա մի պատի՜ժ,
Անունը քո սո՜ւրբ շուրթի՛ս քարանա…

Բայց ես, ինչ-որ տեղ պոե՜տ եմ կարծես,
Լռելն ինձ համար մա՛հ է իսկական,
Չէի՜ ցանկանում ցավիցս  տխրե՜ս,
Չէի՜ ցանկանում ցա՜վս իմանաս…

* * *
Պոետի նման եմ սիրել ես քեզ-
Դողացել ամե՜ն մի բառիս վրա,
Ինչպես գիշե՜րն է աստղերին անկեզ
Սիրո՜ւմ, փայփայում աչքերի նման:

Արի քեզ մա՜ս-մաս նվիրեմ ցավս,
Այն շա՜տ է ծանր ուսերիդ համար,
Այդպես կարող է միայն խելագարը՝
Սիրած կնո՜ջը,  վերցնե՜լ - նվիրել ցավ:

Ցավս շուրթե՜րդ են, մարմի՜նդ հրկեզ,
Շորի տակ թպրտացող պտուղնե՜րդ տաք,
Բայց վախենո՜ւմ եմ, կարող է այրվե՜ս,
Չքանա՜ս  …մնամ առանց  ցավ:

Ու մթնշաղի փեշերի նման
Փաթաթվեմ մթանը ոտքի՜ց մինչ գլուխ,
Գուցե թե տարվեմ գիշերով  այնքա՜ն,
Որ դառնամ աննյո՜ւթ, դատարկ մառախուղ:

Վախենում եմ, որ կպատռե՜մ
Գիշերվա կայուն շղարշը,
Ու ինձ վրա կմնա՜
Գեղեցկությո՜ւնը սպանող
Հրաշագե՜ղ հանցանքը…

Նախանձով կնայեմ  ակամա,    
Գիշերվա կրքո՜տ ու մերկ պատկերին,
Ծո՜ւնր կչոքեմ չքնաղ գիշերվա
Աչքերս համբուրող շուրթերին…

Բայց դա արդեն ցա՜վ չի լինի,
Եվ ո՛չ էլ ցավիս նման հարազատ,

Սրտիդ նման լո՜ւռ կլինի,

Լեզվիս նման՝ խայտառակ…

четверг, 8 февраля 2018 г.

* * *


Ինձնից այնքա՜ն հեռացար,
Որ շա՜տ մոտիկ թվացիր,
Փորձեցի քեզ մոռանա՜լ-
Ավելի շատ սիրեցի:
Փախչելով չե՜ն հեռանում,
Խոստումներով՝ մոռանում,
Ատելով չե՜ն խարանում,
Երբ Սեր չկա՜
Քարանո՜ւմ են, քարանո՜ւմ…
Սիրտը քարի՜ց կարծր է դառնում,
Ա՜չքը թացից՝ կարմրո՜ւմ,
Մարդն ի՜նքն իրեն չի՛ հավատում
Փոքրանո՜ւմ է, փոքրանո՜ւմ…
Անցած օ՜րը բե՜ռ է դառնում
Հուշի նման ծանրանո՜ւմ,
Հոգին սիրո վշտից տրտո՜ւմ
Խեղճանո՜ւմ է, խեղճանո՜ւմ…
Սերը քանի՞ հազար դա՛ր է-
Նորոգվո՜ւմ է, նորոգվո՜ւմ…
Սերն ունեցողն անսեր մարդուց-
Տարբերվո՜ւմ է, տարբերվո՜ւմ…
Ինձնից այնքա՜ն հեռացար,
Որ շա՜տ մոտիկ թվացիր,
Կարոտեցի՜, կարոտեցի՜
Ուրիշ ոչինչ չզգացի…

Մուսաս

Մի Մուսա ունեի՜
(Չէ՜, չե՛մ թաքցնում
Սիրո՜ւմ էի նրան բանաստեղծի պես)
Բայց Բախտն ամե՜ն ինչ շուռ տվեց այնպե՜ս՝
Մուսաս դարձավ ա՜մպ,
Իսկ ես մի քար-լեռ:
*
Հայացքը նրա՜-
Մի տեսակ ուրի՜շ էր՝
Կանչո՜ղ էր, բայց զո՜ւսպ,
Աչքերում շոյա՜նք,
Այտերի վրա արցունքի ճի՜չ էր,
Վարսե՜րը՝ առանց գուրգուրանք:
*
Շրջազգե՜ստը կարճ էր,
Վերարկո՞ւն
Վերարկուն երկա՜ր,
Ասես թե գարո՜ւնը աշնանը գրկե՜լ
Չէ՜ր ուզում երբեք հեռանալ:
*
Սիրվելու համար էր ծնվել
իմ Մուսան,
Սիրելու համար շա՜տ էր գեղեցիկ,
Ես՝ փորձված աղվեսս, ինչպես մի գուսա՜ն
Խելագարի պես սիրահարվեցի:
*
Միգուցե հարցնե՜ք, հետո՞,
Հետո ի՞նչ եղավ,
Ասե՜մ,
Կայարաններում մի՜շտ լավ է լինում,
Երբ ո՛չ թե մեկնո՜ւմ ես՝ այլ վերադառնում,
Ինձ հետ ամե՜ն ինչ հակառակն եղավ-
Մուսաս լքե՜ց ինձ ու թողեց
Մենակ:
*
Ի՞նչ իմանայի, որ այն ժամանակ,
Մի ա՜մպ եմ սիրել, ա՜մպ երազանքի,
Իսկ երազա՜նքս արևի պես տա՜ք
Պետք է հեռանար թռիչքով հավքի…
*
Ու տարավ քամին կապո՜ւյտ երազս,
Կապո՜ւյտ լազուրում բա՛խտ որոնելու,
Ես՝ անհաջողա՜կ, տխո՜ւր բանաստեղծս,
Մնացի ցնորքի՜ գրկում կապտագույն:
ՎԵՐՋԱԲԱՆ
Ամպին մի լե՜ռ հանդիպեց,
Քա՜ր էր սիրտը այդ լեռան,
Ամպին գրկե՜ց, գուրգուրե՜ց,
Կոտրեց թևերը նրա:
*
Կոպիտ սիրեց ամպին լեռը,
Ա՜մպը ցավից բղավե՜ց,
Լեռան լանջով հոսող գե՜տը
Փրփրելո՜վ կատաղեց:
*
Արցունք թափվեց երազանքից՝
Շատ դա՜ռն էին կաթիլները,
Չէ՜ր հասկացվում ա՞մպն էր լալիս
Թե՞ քարասիրտ լեռը…
*
Գիշեր լինի թե՜ լուսաբաց,
Երբ որ ա՜մպ է երևում,
Ինձ թվում է թե Մուսա՜ս
Նորից լա՜ց է լինելու…

Այս աշխարհը

* * *
Այս աշխարհը աղտոտեցի՜նք,
Այս աշխարհը խելագարվեց մեր ձեռքից,
Բայց արի տես՝
Արդարությո՜ւն,
Սե՜ր ու
Պատի՜ժ
Պահանջում ենք երկնքից:


Մոռանո՜ւմ ենք, որ չարը
Ո՜ւժ է առնում հաղթելուց,
Չհասկացանք մինչև հիմա՜,
Որ անճա՛րն է
Գիշե՜ր - ցերե՜կ աղոթում…

բանաստեղծություն

Տե՜ս, վիթխարի երկինքն ասե՜ս
Ծանրացել է երկրի վրա,
Իր երկնային կուծքը կախե՜լ
Սնուցում է նրան:

Ասես թե մոր կո՜ւրծքը լինի
Իր զավակին սնուցող,
… հողն ըմպում է ծուծքը կանչի-
հագենում է երկնքով:

Հողագունդն էլ մարդու նմա՜ն,
Երբ որ նե՜ղն է շատ ընկնում,
Ա՜չքն ուղղում է դեպի երկինք՝
Դատա՜րկ ու սին խոստումներով
Կերակրվո՜ւմ,
հագենում…

Մենք

*  *
Գա՜ղթն է եղել ճամփան մեր
Անտե՜ր թողած բաց դուռը,
Տարածել ենք աշխարհով մե՜կ
Հայի կապույտ արյունը:
*
Զոհեր ենք տվել անիմա՜ստ,
Մահե՜ր ունեցել պանծալի,
Կո՜ւլ ենք տվել մայրական
Տառապած դե՜մքը բարի:
*
Բառի՛ց է խոցվել սիրտը մեր-
Ո՛չ թե թրից ոսոխի,
… Թրիքն ո՞վ է այսօր դարձել,
Որ նրա դեմ Հա՜յը գլուխ խոնարհի:
*
Քանի՞ Ռաշի՜դ, Ահմե՜դ, Շապո՜ւհ
Փորձե՜լ են մեզ նվաճել-
Իմանալով հոգու խորքո՜ւմ՝
Արծվի հետ գործ ունեն:
*
Այսօր ո՜րդը կեղտից ելել
Իրեն լո՜րդ է ձևացնում,
Մոռացե՜լ է, որ դեռ երեկ
Ի՜նչ-որ կեղտո՜տ
Մի կրունկ էր համբուրում:
*
Որպես հայի պատմություն՝
Խիզախների օրագիրը-
Լավ չգիտի՜, չի՛ սերտել,
Հայը մի՜շտ էլ ամեն դարում
Ի՛ր խիզախն է ունեցել:
*
Ա՜խր ա՛յ որդ, նույնի՛սկ որդ չես՝
Այլ ողբալի՜ մի ճիճու,
Թե մեր «վաղը» փորձես մորթե՜լ-
Ճիճվաթափի նման արագ
Ամբողջ ցե՜ղդ է կորչելու…